Aanvraag plaatsen tijdelijke wegwijzers langs gemeentewegen

Duid aan wanneer de wegwijzers voor de activiteit worden aangebracht.
Duid aan wanneer de wegwijzers voor de activiteit worden verwijderd.
Noteer hier op welke plaatsen u wegwijzers wil plaatsen in Zulte en upload hieronder uw route en duid daarop de locaties aan waar u wegwijzers wil plaatsen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.

De aanvrager verbindt er zich toe volgende voorwaarden na te leven:
* Het is verboden inrichtingen aan te brengen die bestuurders kunnen verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.
* De pijlen mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
* De vergunninghouder is zowel tegenover de gemeente als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van het plaatsen en het bestaan van de borden. De vergunninghouder neemt de nodige maatregelen om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.
* De borden dienen ten laatste 14 dagen na het einde van de activiteit verwijderd te worden.
* Alle borden die niet conform deze voorwaarden geplaatst worden, zullen onverwijld worden verwijderd.