Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur

Identiteit aanvrager

Indien volmacht, handelende in opdracht van, geef hier naam en adresgegevens van de opdrachtgever in. Hieronder kan je de volmacht toevoegen, behoudens advocaat en raadsheer.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg png.
Uw Aanvraag

Uw aanvraag zal worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 7 december 2018, artikelen II.18 tot en met II.51, betreffende de openbaarheid van bestuur. Binnen de 20 kalenderdagen zal uw aanvraag worden beantwoord. Deze termijn kan worden verlengd tot 40 kalenderdagen indien de informatie niet tijdig kan worden verzameld. U zult hiervan op de hoogte worden gebracht.

Uw aanvraag zal tevens in een register worden genoteerd en bijgehouden.