Adviesraad Lokale Economie

Werking

 • Advies geven over het plaatselijk economisch beleid
 • Promoten Zultse economie via:
 1. Kadobon: Zultebon
 2. Ontdekkingstocht langs Zultse zelfstandigen

 

Samenstelling raad voor lokale economie

De adviesraad lokale economie is samengesteld uit maximum 20 stemgerechtigde leden, nl.

 • vertegenwoordigers van een werkgeversorganisatie;
 • vertegenwoordigers van een bedrijvenvereniging;
 • vertegenwoordigers van landbouworganisaties;
 • vertegenwoordigers van de marktkramers op Zults grondgebied;
 • personen woonachtig in Zulte met een eigen zelfstandige activiteit of vrij beroep op het Zults grondgebied.

 

Huidige samenstelling

In de raad voor lokale economie zetelen volgende personen:

 • Blomme Jan (voorzitter)
 • Claus Inge
 • Colpaert Nathalie
 • De Riek Nancy
 • De Rycke Stefan
 • De Smet Marc
 • Desmet Gino
 • Desmet Walter
 • Geeraerts Olivier
 • Ketels Martine
 • Lassuyt Peter
 • Tijtgat Franck
 • Van Colenberghe Frank
 • Van den Weghe Xavier (ondervoorzitter)
 • Van Hessche Koen
 • Vereecken Alexander

De raad voor lokale economie wordt uitgebreid met deskundige leden die geen zelfstandige activiteit uitoefenen op ons grondgebied, maar wel woonachtig zijn in de gemeente Zulte. Deze waarnemende leden hebben geen stemrecht.

 • Claeys Wouter
 • Pouseele Jeroen (penningmeester)

Het secretariaat wordt verzorgd door de ambtenaar lokale economie Bianca Declerck. 
Schepen voor lokale economie Sophie Delaere is waarnemend lid van de adviesraad.

 

Wet- en regelgeving

Reglement adviesraad lokale economie

Openingsuren

Dienst Lokale Economie
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 24
09 243 14 01
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak