Asbestinzameling aan huis tot eind maart 2022

De OVAM wil Vlaanderen asbestvrij tegen 2040. Momenteel zit er naar schatting ruim 2,3 miljoen ton asbest verwerkt in gebouwen. De verwijdering van asbest dient op een veilige manier te gebeuren. Inwoners kunnen sinds lang met kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest terecht op recyclageparken. Omdat het transport en de aanlevering op de recyclageparken veiligheidsrisico’s met zich meebrengen voor omwonenden en aanwezigen op het recyclagepark, wil IVM inwoners stimuleren om kleine hoeveelheden hechtgebonden asbest aan huis te laten ophalen. Hiervoor is samen met de OVAM een proefproject uitgewerkt. In februari wordt met de ophaling gestart.

Ophaling aan huis - op afroep - van asbestgolfplaten terug mogelijk vanaf 3 augustus 2020

IVM en de OVAM beogen de veilige en correcte inzameling van kleine hoeveelheden asbestgolfplaten en asbestleien bij particulieren. Daarom wordt vanaf februari gestart met ‘bronophaling’ van kleine hoeveelheden asbestplaten die particulieren zelf willen verwijderen.
De ophaling gebeurt niet in containers, maar in speciale platenzakken en wordt beperkt tot golfplaten of leien afkomstig van kleine daken (enkele m² oppervlakte).

Voor grotere oppervlakten raden we de verwijdering door een professionele firma aan, zodat dit op een veilige manier gebeurt met minimum aan hinder voor de buren.

De ophaling beperkt zich tot:

 • énkel asbestgolfplaten of asbestleien van daken bij particulieren; dus: géén buizen, geen brokstukken, géén losse asbest
 • die worden aangeboden in een ‘asbestplatenzak of -bigbag’ die moet worden gekocht bij het gemeentebestuur, dit op het recyclagepark vanaf 22 juli 2020. Max. 2/ adres, 30 EUR/ stuk). Inbegrepen. 2 PBM paketten.
 • één aanvraag voor één ophaling van max. 2 asbestzakken per adres (daken met kleine oppervlakten).

De ophaling gebeurt tegen een aantrekkelijke kostprijs voor de inwoner

De asbestgolfplaten of asbestleien moeten in een bij het gemeentebestuur aangekochte ‘bigbag’ of platenzak, voorzien van IVM-logo en nummering, worden aangeboden. De kostprijs van zo’n bigbag of platenzak bedraagt € 30.

Voor de aankooprijs van een platenzak/bigbag krijgt de inwoner een mooie dienstverlening:

 • twee veiligheidskits (wegwerpoverall, wegwerpmasker en -handschoenen, een handleiding en duidelijke veiligheidsinstructies) zijn inbegrepen in de deelnameprijs
 • een veilige platenzak met binnenzak én veiligheidssluiting zodat het tillen in de vrachtwagen en het verdere transport naar verwerker veilig gebeurt
 • ook de transport- en verwerkingsprijs van het asbestmateriaal is in het aankoopbedrag van de bigbag inbegrepen (de transport- en verwerkingskosten worden grotendeels door IVM en de OVAM gesubsidieerd).

Hoe dient een ophaling te worden aangevraagd?

IVM heeft de ophaaldata verspreid via een speciale editie van het IVMMagazine en deze data zijn ook op de gemeentelijke informatiekanalen te vinden.

Eens de platenzak gevuld, kan de inwoner via www.ivmmilieubeheer.be een ophaling aanvragen.

IVM garandeert dat, indien de ophaling tijdig wordt aangevraagd, de ophaaldag binnen de week wordt vastgelegd in overleg met de ophaalfirma.

Op de ophaaldag zelf moet de bigbag aan de openbare weg worden aangeboden want de ophaalfirma komt niet op het privéterrein.

Samengevat: hoe meedoen?

Overweeg je zelf een kleine hoeveelheid asbesthoudende platen te verwijderen?

 • Koop een platenzak op het recyclagepark.
 • Gebruik het bijgeleverde veiligheidsmateriaal bij het verwijderen van het asbest.
 • Lees de instructies ‘veilig omgaan met asbest’.
 • Leg de platenzak klaar op het ‘ophaalpunt’ aan de openbare weg, bereikbaar voor een kraanwagen (armlengte ca. 10 meter), niet in de nabijheid van bomen, lantaarnpalen, obstakels…
 • Vouw de platenzak correct open.
 • Leg de platen rustig in de zak.
 • Leg het gebruikte veiligheidsmateriaal in de zak voordat je deze finaal sluit.
 • Sluit de zak correct af (lees de info op bijgevoegde folder).
 • Vraag dan op www.ivmmilieubeheer.be een ophaling aan. De ophaalperiodes worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website, maar voor een concrete afspraak moet je je wel eerst op de IVM-website aanmelden, zodat het concrete ophaaltijdstip tijdens een ophaalronde kan worden ingepland.
 • Op de afgesproken ophaaldag komt een ophaalfirma langs en brengt de bigbag naar een erkende verwerker (stortplaats cat. 1). Er komt géén afrekening meer voor de inwoner, de kosten van transport en verwerking worden door de OVAM en IVM gedragen. De inwoner betaalt dus énkel de kostprijs van de aankoop van de platenzak/bigbag.
 • Let wel: het project loopt tot eind maart 2022!
   

Mag een inwoner nog naar het recyclagepark met asbest?

Inwoners kunnen nog steeds met beperkte hoeveelheden (maximaal 10 platen/adres/ jaar) hechtgebonden asbest naar het recyclagepark, en dit vanaf 3 augustus 2020. Vooraf dient u vanaf 27 juli 2020  de nodige zakken gratis op te vragen op het recyclagepark, zowel voor brokken van asbest platen als voor volledige platen.

Aanbrengen van niet verpakte asbestplaten is VERBODEN!

De geldende veiligheidsmaatregelen blijven van kracht, maar extra zorg wordt gevraagd zodat een minimale verspreiding van vezels optreedt.

Inwoners worden gevraagd zelf de container van asbest te openen en na gebruik terug te sluiten.
 

Inzameling van asbest bij landbouwers vanaf 3 augustus 2020?

Voor landbouwers:

 • Landbouwers dienen vanaf 22 juli 2020 aanvraag in bij gemeente (die controleert of er een LB-nummer of exploitatienummer is), betaalt aan gemeente € 170/container (max. 2 containers te reserveren/adres)
 • Gemeente geeft nadien de info van de landbouwer door aan IVM (naam, adres, aantal containers)
 • IVM contacteert ophaalfirma die op zijn beurt afspreekt met landbouwers voor plaatsing container; ophaalfirma informeert IVM over plaatsing/ophaling, gewichten…
 • IVM geeft na ophaling de cijfergegevens door aan de gemeente

Vragen?

IVM verspreidt aan huis een IVMMagazine over het asbestproject.

Indien er nog vragen zijn over de asbestophaling, kan u terecht bij IVM op 09 218 90 17 of via mail naar asbest@ivmmilieubeheer.be.

Openingsuren

Recylagepark
De Schachelaar 4
9870 Zulte - Machelen
België
09 243 14 79
Gesloten
08:00 - 11:45
Op afspraak
14:00 - 17:45
Op afspraak
09:00 - 11:45
Op afspraak
13:00 - 15:45
Op afspraak
Gesloten
14:00 - 17:45
Op afspraak
08:00 - 11:45
Op afspraak
13:00 - 16:45
enkel voor zelfstandigen
14:00 - 17:45
Op afspraak
Milieudienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 07
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak