Bouw- en renovatiesubsidie gemeentelijke sportinfrastructuur

Doelgroep

  • Erkende Zultse sportverenigingen die duurzame investeringen willen doen in gemeentelijke sportinfrastructuur.

Voorwaarden

De te verwezenlijken of te renoveren onroerende infrastructuur dient te liggen:  

  • Op het grondgebied van groot Zulte 
  • En op grond waarop het gemeentebestuur Zulte een eigendomsrecht heeft 

 
Bijkomende voorwaarde voor grote investeringen: 

  • Op grond waarop de begunstigde een zakelijk recht heeft (erfdienstbaarheid, vruchtgebruik, erfpacht, opstal).

Procedure

  • Het aanvraagdossier dient uiterlijk op 15 september van het kalenderjaar N ingediend te worden bij de sportdienst om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het volgende kalenderjaar N+1 (of N+2 of later).

Bedrag

  • De subsidies zijn beperkt tot het bedrag exclusief aftrekbare BTW. 
Sportdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 06
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten