Digitaal vragenuurtje pand 140 en natte natuur in Deinze en Zulte

  • 7 september 2021

Kalibreringswerken Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve

Recent liep het openbaar onderzoek van De Vlaamse Waterweg nv in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag voor de kalibreringswerken aan de Leie tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve (Wielsbeke). Deze werken maken deel uit van het project Seine Schelde Vlaanderen en vallen onder het luik ‘binnenvaart’. Binnen deze werken verdiept en verbreedt De Vlaamse Waterweg nv de Leie binnen het openbaar domein. Ook krijgt de natuur opnieuw alle kansen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het (her)aankoppelen van Leiemeanders.

Aanleg natte natuur tussen Deinze en Wervik 

Daarnaast is er de aanleg van 500 ha natte, terrestrische natuur die gerealiseerd wordt in de Leievallei tussen Deinze en Wervik. De werken maken ook deel uit van het project Seine Schelde Vlaanderen en vallen onder het luik ‘rivierherstel Leie’. Het Agentschap voor Natuur & Bos (ANB) is trekker voor dit project, hierbij ondersteund door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) voor wat betreft de benodigde grondverwervingen.

Gratis digitaal vragenuurtje

Beide projecten bevinden zich dus in dezelfde zone, maar hebben verschillende doelstellingen. Omdat we vernomen hebben dat er heel wat vragen over deze projecten zijn, nodigen we je graag uit op ons digitaal vragenuur op 15 september 2021 om 19.30 uur. Experten van zowel De Vlaamse Waterweg nv, Agentschap Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij zullen samen met het stadsbestuur van Deinze en Zulte al jouw vragen beantwoorden.

Gratis inschrijven voor het vragenuurtje kan op deze link
https://www.pand140-nattenatuur.be/