EDC - European Disability Card

Doelgroep

 • Deze kaart is specifiek voor mensen met een handicap en geeft de houder ervan recht op een aantal voordelen (zoals prijsvermindering, gratis toegang of diensten) op het vlak van cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

 • Het gemeentebestuur van Zulte biedt kortingen aan op vlak van culturele voorstellingen (Programmatie Feest- en cultuurcomités, Filmclub), meer informatie kan u opvragen via cultuur@zulte.be.

Voorwaarden

 •  Met deze kaart kunnen personen met een handicap uit België en de deelnemende lidstaten voordelen krijgen op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding, niet alleen in België, maar ook in de andere deelnemende landen.

Procedure

 • De European Disability Card is ontwikkeld en ingevoerd dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.
 • Je kan de European Disability Card aanvragen bij een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap:
  • Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:

   U kunt uw aanvraag indienen :

   • met het online formulier (externe link) op de website van de FOD Sociale Zekerheid;
   • door een brief te sturen naar:

    Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
    Directie-generaal Personen met een handicap
    Kruidtuinlaan 50 bus 150
    1000 Brussel
     

  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) :

   U kunt uw aanvraag indienen via het digitale loket van de VAPH (externe link). Daarvoor hebt u uw elektronische identiteitskaart, uw pincode en een kaartlezer nodig.
    

  • Agence pour une Vie de Qualité (AViQ):

   Neem (persoonlijk, telefonisch, per fax, per e-mail) contact op met het bevoegde gewestelijke kantoor in uw woonplaats. Om te weten tot welk gewestelijk kantoor u zich moet wenden, neemt u een kijkje op de site van het agentschap AViQ (externe link).
    

  • Service public francophone bruxellois (Dienst Phare):

   Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens door: de voor- en achternaam, de geboortedatum en het rijksregisternummer van de persoon die de kaart wil aanvragen, en indien mogelijk het nummer van het Pharedossier. U kunt uw aanvraag indienen door:

   • een brief te sturen naar:

    Dienst Phare
    Paleizenstraat 42
    1030 Brussel
     

   • te mailen naar info.phare@spfb.brussels (link verzendt e-mail)
   • te bellen naar 02 800 82 03 (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur);
   • langs te gaan bij de permanentiedienst van Phare (van maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur, behalve op woensdag).
     
  • Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) :

   U richt zich tot uw contactpersoon of tot het kantoor van de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben. De contactgegevens vindt u op de website van de DSL (externe link).

Cultuurdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 04
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak