Elektronische identiteitskaart aanvragen en ophalen

 • Met een elektronische identiteitskaart (=eID) kan je aantonen dat je ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kan je in het buitenland jouw nationaliteit en identiteit bewijzen.
 • De elektronische identiteitskaart heeft de grootte van een bankkaart en bevat een microchip waarmee je:
  • je identiteit online kan bevestigen om toegang te krijgen tot bv. jouw dossier van het rijksregister of je mutualiteit
  • documenten elektronisch kan ondertekenen
  • kan inloggen op het digitaal loket van de dienst burgerzaken.

Doelgroep

 • vanaf de leeftijd van 12 jaar ben je verplicht een eID te hebben
 • vanaf 15 jaar moet je deze ook altijd op zak hebben

Geldigheidsduur

 • De kaart is 10 jaar geldig
 • de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar is 6 jaar geldig
 • de eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden

Voorwaarden

 • de Belgische nationaliteit hebben

Procedure

1. Met oproepingskaart

Je ontvangt dit:

 • wanneer je eID vervalt
 • wanneer je 12 jaar wordt
  • heb je nog een geldige kids-ID, dan blijft deze geldig na je 12de verjaardag en zal je pas opgeroepen worden wanneer deze vervalt

2. Zonder oproepingskaart

 • Ingeval van beschadiging, verlies of als de pasfoto niet meer gelijkend is, kan je zelf een nieuwe eID aanvragen.

3. Aanmelding aan het loket

 • met of zonder oproepingskaart
 • persoonlijk aan het loket, want je moet een handtekening plaatsen.

4. Brief met codes

 • ongeveer 2 weken na aanmelding, krijg je een brief met de PIN- en PUK-code van je nieuwe kaart.

5. Kaart afhalen en activeren

 • Met brief met de PIN- en PUK-codes, kom je opnieuw persoonlijk aan het loket.
  • De kaart wordt met deze codes geactiveerd
  • De codes zijn 3 maanden geldig
   • na deze periode wordt de kaart vernietigd

Bedrag

 • 19,60 euro
 • respecteer je de vervaldatum vermeld op je huidige identiteitskaart niet, dan kost de eID 26,60 euro

Nodig

Bij de aanvraag

 • oproepingskaart, tenzij je zelf een kaart komt aanvragen
 • een recente pasfoto, die voldoet aan de voorwaarden
 • indien van toepassing: je huidige identiteitskaart
 • je (vervallen) kids-ID, indien het een 1e identiteitskaart is.

Bij het afhalen

 • de brief met de nieuwe PIN- en PUK-code
 • je huidige identiteitskaart
 • indien met volmacht: de volmacht en de identiteitskaart van de volmachtdrager

Uitzonderingen

 • Voor wie in het rusthuis verblijft en niet meer mobiel is, bestaat de mogelijkheid dat er een medewerker van de dienst burgerzaken persoonlijk langs komt. Maak hiervoor een afspraak.
 • Je hebt nodig:
  • een recente pasfoto
  • 19,60 euro
  • een doktersattest waarin vermeld staat dat je je niet kan verplaatsen
  • indien handtekenen niet meer mogelijk is, is een bijkomend doktersattest nodig dat vermeldt dat deze persoon zijn/haar handtekening niet meer kan plaatsen
 • Een ander persoon mag nadien je identiteitskaart komen activeren en afhalen aan de loketten.

Wet- en regelgeving

Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 02
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten