Erkenning als Zultse sportvereniging

Sportverenigingen met een regelmatige werking, kunnen zich laten erkennen. Ze kunnen dan logistieke en financiële ondersteuning krijgen.

Voorwaarden

 • de zetel van de vereniging is gevestigd in Zulte
 • opgericht door privé-initiatief
 • geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden nastreven
 • activiteiten vinden plaats op Zults grondgebied
 • openstaan voor alle Zultse inwoners
 • voertaal: Nederlands
 • gestructureerd bestuur hebben (minstens 3 leden)
 • rekening op naam van de vereniging hebben
 • op datum van erkenningsaanvraag minstens 1 jaar werking kunnen bewijzen
 • minimaal verzekerd zijn (burgelijke aansprakelijkheid en/of lichamelijke ongevallen)

Procedure

 • Eénmalig het erkenningsdossier indienen tegen uiterlijk 15 september.
 • Aanvraag wordt voorgelegd aan de betrokken adviesraad
 • Na advies beslist het college van burgemeester en schepenen
Sportdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 06
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten