Gemeentelijke bouw-/aankooppremie

Wanneer je een huis/appartement bouwt, laat bouwen of koopt kan je onder bepaalde voorwaarden genieten van een gemeentelijke bouw- of aankooppremie.

Doelgroep

 • fysisch meerderjarige personen (geen vzw, bvba, nv,…).

Voorwaarden

 • Het huis/appartement wordt gebouwd voor eigen rekening en eigen gebruik.
 • De aanvrager, noch zijn samenwoner, mogen in de periode van 2 jaar voor de aanvraag een andere woning volledig in volle eigendom/vruchtgebruik (gehad) hebben. Het hebben van een enige en eigen woning zal worden gecontroleerd via My Minfin door de dienst Patrimonium en Wonen aan het loket. Hiervoor breng je de ID-kaart van de aanvragers en de pincode mee naar het gemeentehuis.
 • Indien het gaat om de aankoop van een huis of appartement moet het gaan om een aankoop in de privésector. Het kopen/bouwen van een sociale woning komt niet in aanmerking.
 • Er wordt een hypothecaire lening afgesloten bij een erkende kredietinstelling, dit ten laatste 1 jaar na het betrekken van de woning. De lening moet gewaarborgd zijn door een hypotheek of voorrecht. De hypothecaire lening bedraagt minstens
  25.000 euro en heeft een minimum looptijd van 10 jaar.
 • De aanvrager van de premie zal de woning betrekken binnen de 3 jaar na datum van de aanvraag.
 • Het inkomen van de aanvrager(s) en alle inwonenden is max. 31.870 euro (te verhogen met 3.570 euro per persoon ten laste). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Personen ten laste kunnen zijn:
  • een inwonend kind waarvoor kinderbijslag/wezentoeslag wordt uitbetaald;
  • elke erkende ernstig gehandicapte (aanvrager of familielid) die deel uitmaakt van het gezin en die bovendien ook de woning zal betrekken.

Procedure

Dien volgende documenten in:

 • een ingevuld aanvraagformulier;
 • een bewijs van het aantal onroerende goederen in het bezit van aanvragers. Dit kan je bekomen via My Minfin met je ID-kaart en pincode;
 • het recentste aanslagbiljet met betrekking tot het belastbaar inkomen van alle inwonenden;
 • een eventuele bouwvergunning;
 • een eventuele geregistreerde koopakte/notarisattest.

Bedrag

 • 620 euro.
 • Dit bedrag wordt verhoogd met een aanvullende premie van 62 euro per persoon ten laste.
 • Dit bedrag kan verhoogd worden met een aanvullende premie van 62 euro, als:
  • de woning specifiek wordt aangepast aan een fysieke gesteldheid van een bejaard of gehandicapt gezinslid;
  • het bejaard gezinslid op datum van de aanvraag min. 60 jaar oud is;
  • het gehandicapt gezinslid op datum van de aanvraag getroffen is door lichamelijke gebreken;
  • er een medisch attest is van de geneesheer waarin staat welke specifieke werken/uitrusting er noodzakelijk zijn om de gezinsleden hun dagelijks leven zo goed mogelijk te laten beleven.

Wet- en regelgeving

Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten