Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

Werking

  • De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of ruimtelijk beleidsplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Ze geeft advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften, over vergunningsaanvragen en over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening. Dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging.

 

Oproep nieuwe samenstelling gecoro 2019-2024

De gecoro zal bestaan uit 12 leden waaronder 6 deskundigen:

  • deskundigen: 6 leden;
  • werknemersorganisaties: 1 lid;
  • middenstand en zelfstandigen: 1 lid;
  • landbouw: 1 lid;
  • natuur- en milieuverenigingen: 1 lid;
  • vrouwenorganisaties: 1 lid;
  • afgevaardigde van de senioren: 1 lid.

 

Bij de kandidatuurstelling en bij de voordracht door de maatschappelijke geledingen (verenigingen of organisaties) dient een motivatie toegevoegd te worden.

 

Samenstelling

De GECORO is in de gemeenteraad van 28 mei 2019 samengesteld als volgt:

      plaatsvervangers
Deskundigen   Xavier Deweer, voorzitter Guido Lenaert
    Sanne Vervalle Koen Baert
    Céline Goesaert Hubert Carpentier
    Christophe Van der Weken Laurent Cuvelier
    Rik Roets Peter Van de Velde
    Kenny Van Heuverswijn  
Werknemersorganisaties ACV Lien Vincke Koen Callens
Middenstand en zelfstandigen Unizo Martine Ketels Walter De Smet
Landbouw Boerenbond Marc De Smet Eddy Bothuyne
Natuur- en milieuverenigingen Natuurpunt tussen Leie en Schelde Marcel Van Oost Didier Bauwens
Vrouwenorganisaties   Geraldine Van de Weghe Monique de Smet
Senioren   Rafael Parmentier Marie-Rose Deseyn
Politieke fracties      
  Open Zulte Philippe Van Steenberghe Natasja De Vos
  CD&V Lieven Lippens Catherine De Smet
  N-VA Mathieu Degraeve Nicolas Cuypers
  GVZ Wim Van Cauwenberghe Evelyne Vermeersch
Vaste secretaris omgevingsambtenaar Ludwig Vanluchene  

 

Wet- en regelgeving

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak