Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)

Werking

  • gemeentelijke adviesraad m.b.t. ontwikkelingssamenwerking en de derde wereldproblematiek
  • in hoofdzaak wordt er advies verleend over de verdeling van het gemeentelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking en de derde wereldproblematiek naar de verschillende ingediende buitenlandse projecten.

Nieuwe samenstelling GROS 2019

  • De verschillende organisaties die in de gemeente een bewezen werking hebben rond ontwikkelingssamenwerking en de derde wereldproblematiek die bestaan op het ogenblik van de installatie van de nieuwe adviesraad en die het opzet van de GROS onderschrijven, hebben recht op één stemgerechtigde afgevaardigde
  • Personen die willen meewerken aan de uitbouw van de GROS maken ten persoonlijken titel deel uit vande GROS. Deze laatste krijgen stemrecht op voorwaarde dat zij de laatste drie opeenvolgende vergaderingen van de GROS hebben bijgewoond of zich hebben verontschuldigd.

Samenstelling

  • verschillende organisaties die in de gemeente een bewezen werking hebben rond ontwikkelingssamenwerking en de derde wereldproblematiek
Cultuurdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 04
09 243 14 01
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak