Gemeentelijke renovatiepremie

De gemeentelijke renovatiepremie krijg je als je een woning renoveert of een niet-residentieel gebouw omvormt tot woning.

Voorwaarden

 • De woning dient minimum 40 jaar in gebruik te zijn.
 • De aanvrager dient een fysische meerderjarige te zijn (geen onderneming).
 • De aanvrager heeft de woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik.
 • De kostprijs van de renovatiewerken (incl. btw) bedraagt minstens 6.200 euro.
 • De facturen mogen niet meer dan 1 jaar oud zijn.
 • Het kadastraal inkomen bedraagt max. 1.115,52 euro (niet-geïndexeerd KI).
 • De aanvrager zal binnen de 3 jaar de woning betrekken.
 • De aanvrager noch zijn samenwoner mogen in de periode van 2 jaar voor de aanvraag een andere woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik (gehad) hebben. Het hebben van een enige en eigen woning zal worden gecontroleerd via My Minfin door de dienst Patrimonium en Wonen aan het loket. Hiervoor breng je de ID-kaart van de aanvragers en de pincode mee naar het gemeentehuis. Dit vervangt het formulier B, dat werd ingevuld door het registratiekantoor.
 • De aanvrager mag in het verleden geen andere gemeentelijke premie genoten hebben.

Procedure

Volgende formulieren worden aan de dienst bezorgd:

 • een attest waarop het kadastraal inkomen vermeld staat (aanslagbiljet onroerende voorheffing);
 • een kopie van de facturen van de uitgevoerde werken;
 • het aanvraagformulier renovatiepremie;
 • een bewijs van het aantal onroerende goederen in bezit van de aanvragers. Dit kan je bekomen via My Minfin met je ID-kaart en pincode.

Bedrag

De premie bedraagt 5% van de kosten met een maximum van 620 euro. Dit bedrag kan verhoogd worden met 62 euro per persoon ten laste:

 • een inwonend kind waarvoor kinderbijslag/wezentoeslag wordt uitbetaald;
 • elke erkende ernstig gehandicapte aanvrager/familielid die deel uitmaakt van het gezin en die bovendien ook de woning zal betrekken.

De premie kan in 2 verschillende fasen worden opgenomen. De kostprijs van elke fase moet minimum 6.200 euro (incl. btw) zijn.  De totale maximumpremie blijft beperkt tot 620 euro (+ 62 euro per persoon ten laste). Als hierbij het totale bedrag werd bereikt, kan geen nieuwe renovatiepremie meer worden toegekend.

Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten