Hoe maak ik een afspraak voor het vaccinatiecentrum?

Vanaf maart 2021 krijgt iedereen die nog niet werd ingeënt tegen het coronavirus een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Zonder uitnodiging kan je geen afspraak maken.

Je ontvangt een uitnodiging per brief, sms of e-mail als je aan de beurt bent.
Minstens 10 dagen voor je in het vaccinatiecentrum moet zijn, zal je een brief in de bus krijgen. Je ontvangt ook een sms en e-mail, als die info beschikbaar is bij de overheid.

De brief bevat volgende zaken:

1. Een e-ticket: een barcode en QR-code met een link naar de website waarop jij je kan registreren. Dit e-ticket moet je meenemen naar het vaccinatiecentrum.
2. Het tijdstip waarop je wordt verwacht. Je vindt twee data in de brief: één voor je eerste inenting en een tweede, enkele weken later, voor een tweede prik. Die opvolgdatum is afhankelijk van het soort vaccin.
3. Praktische info over de vaccinatie zelf.

Voor jouw vaccinatie moet je je registreren vóór een bepaalde datum. Dat betekent dat je online of telefonisch bevestigt dat je op de twee voorgestelde data op de afspraak kan zijn in het vaccinatiecentrum. Je krijgt ook de optie om de afspraak te verplaatsen of om te weigeren. Registreren kan door online via laatjevaccineren.be jouw persoonlijke code in te geven. Door de QR-code op de brief te scannen, ga je automatisch naar de webpagina. Jouw persoonlijke code zal dan ingevuld zijn. Telefonisch bevestigen, verplaatsen of weigeren kan ook via het callcenter: T 09 381 95 30. Het callcenter is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Reservelijst

Vanaf 6 april 2021 kan je inschrijven op de reservelijst van het vaccinatiecentrum Brielpoort.

Dat kan als je:
- ouder bent dan 18 jaar
- nog geen uitnodiging ontvangen hebt voor vaccinatie

Registreren kan via www.qvax.be. Je geeft aan op welke momenten je de komende week of weken beschikbaar bent om snel naar het vaccinatiecentrum te komen indien nodig.

Vragen? www.qvax.be/faq

 

Wanneer ben ik aan de beurt?

Via www.laatjevaccineren.be/wanneer-word-ik-gevaccineerd-tegen-corona kan je op basis van je leeftijd opzoeken wanneer je ongeveer je uitnodiging en je de eerste en tweede dosis van het vaccin mag verwachten.

Deze tool toont de data voor mensen tussen 18 en 64 jaar zonder onderliggende aandoening die hen prioriteit geeft voor vaccinatie. 

Dit is geen exacte timing, maar een inschatting! 

  • De richtdatum is op weekniveau: als er staat 'maandag 31 mei' dan slaat dit op ‘in de week van 31 mei’
  • Deze richtdatums zijn afhankelijk van de leveringen van de vaccins door de farmaceutische bedrijven
  • Deze richtdatums zijn afhankelijk van de vaccinatiegraad die we behalen (in de tool is gerekend aan 100%)
  • Hou zeker rekening met een mogelijk verschil van één week vroeger of één week later voor je effectieve uitnodiging en vaccinatiedata

Hou bij het plannen van een vakantie of reis naar het buitenland rekening met je afspraken voor vaccinaties. Je bent best volledig gevaccineerd voor je op vakantie of reis vertrekt. 

Kan je toch niet wachten, plan je reis dan tussen je 2 vaccindosissen, maar zorg dat je tijdig terug bent voor je tweede dosis. Die kan niet worden uitgesteld. 

Je kan nu al inschatten wanneer je eerste vaccinatiedosis en dus ook je tweede dosis ongeveer gepland staat. Probeer maximaal je reis na (of tussen) deze periode te plannen en zorg er zo voor dat je vaccinatie niet in de weg komt van je vakantie, of omgekeerd.