Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

 • Een Intergemeentelijke samenwerking is de samenwerking op vrijwillige basis tussen twee of meer gemeenten, met het oog op het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling.
 • De gemeente Zulte zet in op samenwerking met andere gemeenten en participeert in meerdere Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden.

Overzicht

 1. Ateljee Kringwinkel
 2. Burensportdienst Leiestreek
 3. Centrum voor Basiseducatie Gent-Meetjesland-Leieland VZW
 4. Deinse Bouwmaatschappij
 5. Drugpunt
 6. Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Oost-Vlaanderen (ERSV Oost-Vlaanderen)
 7. Financieringsvereniging voor gemeenten van Gaselwest (FIGGA)
 8. Gaselwest
 9. Hulpverleningszone Centrum (Brandweer)
 10. Intergemeentelijke opdrachthoudende vereniging voor huisvuilverwerking (IVM)
 11. Kleine Landeigendom Het Volk
 12. Logo Gezond +
 13. MEDOV (Opleidings- en vervolmakingscentrum voor hulpverleners-ambulanciers)
 14. Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten
 15. Platform Omgeving Leie Schelde (POLS)
 16. Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem
 17. Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO)
 18. Regionaal Forum Lokale Werkgelegenheid (gebied SERR-RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde)
 19. Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité Meetjesland, Leiestreek & Schelde
 20. Scholengemeenschap Schelde-Leie
 21. Toerisme Leiestreek
 22. Toerisme Oost-Vlaanderen
 23. Tussengemeentelijke maatschappij der Vlaanderen voor Waterbedeling (TMVW)
 24. Veneco – Dienstverlenende verenging voor ruimtelijke ordening & economische ontwikkeling
 25. Vereniging voor Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG)
 26. Volkshaard
 27. V.V.V. Leiestreek
 28. Westlede – Intercommunale vereniging voor Crematoriumbeheer
 29. ZOVLA
 30. Waterschap Mandel-Devebeek
 31. Waterschap Gaverbeek
 32. Waterschap BenedenLeie, Poekebeek & Oude Kale
 33. Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen
 34. Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (V.D.S.) Oost-Vlaanderen
 35. Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (V.V.J.)
 36. Overlegplatform & kenniscentrum voor rioleringen en afvalwaterzuiveringssector in Vlaanderen (Vlario)
 37. Vlaamse ICT organisatie (V-ICT-OR)
 38. Vlaamse Vereniging van Ambtenaren & Beambten Burgerlijke stand VZW
 39. Vlaams Instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid
 40. Onderwijszone Deinze
 41. Zorggebied Deinze
 42. Zorgregio (kleine stad) Deinze
 43. Zorgregio (regionale stad) Gent
 44. Zorgregio (subniveau 2) Deinze
 45. Regionaal Welzijnsoverleg (RWO) Gent
 46. Lemberg
 47. Centrum voor Algemeen Welzijnswerk De Visserij
 48. Eigen Heerd is Goud Weerd
 49. Eigen Woon door ons Loon
 50. Meldpunt discriminatie Gent
 51. Netwerk Palliatieve Zorg Gent-Eeklo
 52. Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg SEL Regio Gent
 53. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Waregem

Openingsuren

Secretariaat
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 11
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten