Kleine Speelstraten

Wat

 • Een 'Kleine Speelstraat' is een openbare weg die op bepaalde dagen en tijdens bepaalde uren verkeersluw wordt gemaakt.
 • Enkel buurtbewoners en prioritaire voertuigen (brandweer, ambulance, politie, ...) mogen op die momenten - stapvoets - met hun auto in de straat.

 

Wanneer

 • Vanaf maandag 5 juli tot en met vrijdag 27 augustus 2021, telkens tussen 14.00 en 20.00 uur.

Voorwaarden

 • De straten waar er een Kleine Speelstraat georganiseerd kan worden, voldoen aan volgende voorwaarden:
  • de maximale snelheid is begrensd tot 50 km/uur.
  • de straat/wijk heeft een overheersend woonkarakter.
  • er is geen doorgaand verkeer
   • dit wil niet zeggen dat speelstraten enkel in doodlopende straten kunnen georganiseerd worden, maar wel dat eventuele achterliggende straten bereikbaar moeten blijven.
  • de straat wordt niet bediend door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer (bijvoorbeeld bussen van De Lijn).
  • er zijn geen commerciële activiteiten/handelszaken gevestigd in de straat die hinder kunnen ondervinden van de speelstraat.
  • er is geen gemeentelijk speelterrein in de nabije omgeving van de straat.

Procedure

 • Uiterlijk op zondagavond vrijdag 30 april 2021 een aanvraag indienen:
  • online,
  • of via het aanvraagformulier op papier (zie onderaan).
 • Alle aanvragen worden onderzocht door een interne stuurgroep.
 • Na voorlopige goedkeuring door de interne stuurgroep, krijgen de aanvragers 2 weken tijd om rond te gaan met de bewonersenquête waaruit moet blijken dat minimaal 2/3e van de buurtbewoners het initiatief steunen. Wegens de Coronamaatregelen valt de bewonersenquête dit jaar weg. Bewoners zullen wel de mogelijkheid krijgen om eventuele bezwaren via mail te melden aan het gemeentebestuur.
 • Opmaak afsprakennota tussen gemeentebestuur en peters/meters van de Kleine Speelstraat.

Openingsuren

Jeugddienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 05
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten