Klimaatbudget

De gemeente stelt met het klimaatbudget 5.000 euro ter beschikking aan inwoners die klimaatverbeterende acties willen ondernemen. 

Welke projecten komen in aanmerking? 

Alle projectvoorstellen die bijdragen aan het klimaatactieplan en inzetten op een meer dururzame, circulaire en klimaatvriendelijke gemeente komen in aanmerking. Projecten kunnen dus zowel bijdragen aan klimaatmitigatie (bijdragen aan reductie van CO2-uitstoot) en/of klimaatadaptatie (wapenen tegen droogte, hitte en wateroverlast). 

Waarom lanceert de gemeente dit project? 

Gemeente Zulte heeft de ambitie om tegen 2030 een CO2-besparing van 40% te realiseren op haar grondgebied. Op 28 september 2021 werd daarvoor het Europees burgemeestersconvenant ondertekend en werd toegetreden tot het Lokaal Energie- en Klimaatpact. 

De gemeente Zulte wil een voorbeeld zijn voor de burger om de doelstelling op vlak van klimaatmitigatie en -adaptatie te bereiken en lanceert daarvoor de komende jaren verschillende acties. 

Met dit project wil de gemeente vindingrijke en ondernemende burgers, verenigingen, scholen en organisaties de kans geven om een project voor te stellen en uit te werken met als doel een meer duurzame, circulaire en klimaatvriendelijke gemeente Zulte.

Timing

1-31 december 2021 Elke burger van Zulte kan een idee indienen.
1-15 januari 2022 De gemeente selecteert alle ideeën die in aanmerking komen.
16-31 januari 2022 Elke inwoner van Zulte kan stemmen op de geslecteerde ideeën.
In 2022  Uitvoering, opvolging en evaluatie van het idee met de meeste stemmen.

Voorwaarden

 • Enkel inwoners van Zulte kunnen een voorstel indienen. 
 • Elk idee heeft een gunstig een duurzaam effect op het klimaat. 
 • Elk idee heeft een duurzame impact met blijvend karakter.
 • Enkel niet-commerciële, onbaatzuchtige initiatieven van algemeen belang komen in aanmerking. 
 • Privé-initiatieven of commerciële initiatieven komen niet in aanmerking. 
 • Ook initiatieven met een religieus, filosofisch of partijpolitiek karakter komen niet in aanmerking voor het burgerbudget.
 • Activiteiten die behoren tot de kerntaken van de gemeente, zoals infrastructuurwerken aan het openbaar domein, zijn uitgesloten voor dit buurtbudget.

Op welke ideeën kan je stemmen?

Twee voorstellen kwamen in aanmerking voor de stemmingsronde van het klimaatbudget

Idee 1: Zulte oogst fruit!

Omschrijving: Op verschillende plaatsen planten we bessenstruiken en fruitbomen op openbaar domein. Door in te zetten op eetbaar groen, kan elke Zultenaar er figuurlijk maar ook letterlijk de vruchten van plukken. 

 • Zulte: Domein Waalmeers
 • Olsene: Domein de Raveschoot
 • Machelen: Speelbos Leiehoekstraat

Bomen en struiken beschermen ons tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Hoe meer groen, hoe beter dus. Als we kiezen om fruitbomen en bessenstruiken te planten op openbare vrije ruimtes, krijgt elke inwoner er heerlijk (pluk)fruit bovenop! Een zoete combinatie. 

Voordelen:

 • Meer bomen en struiken hebben een positieve impact op het klimaat.
 • Meer fruitbomen en bessenstruiken, betekenen oogst voor iedereen.
 • Meer groene plekken zorgen voor fittere inwoners.
 • Groene plekjes zorgen voor ontmoetingen tussen buurtbewoners.

 

Idee 2: Een gratis boom voor elke Zultenaar!

Omschrijving: Door elke inwoner van Zulte een gratis boom te schenken, zorgen we met meer groen voor extra opname van CO2 en voor meer biodiversiteit. 

Voordelen:

 • Bomen halen CO2 en fijn stof uit de lucht en geven zuurstof af.
 • In de zomer zorgt de schaduw van bomen voor extra verkoeling.
 • Het wortelgestel zorgt voor een gezond waterniveau in de bodem. 
 • De keuze van streekeigen plantsoen stimuleert de regionale fauna en flora. Ondere andere bijen, hommels, vlinders, vogels en egels vinden voedsel, beschutting en een nestplaats in de bomen. 
 • Een boom geeft sfeer en kleur aan je tuin.