Leefloon

Als je geen of een laag inkomen hebt, kan je recht hebben op een (aanvullend) leefloon. Het is een onderdeel van het Recht op Maatschappelijke Integratie of RMI.

Een leefloon is niet vrijblijvend, hier zijn voorwaarden aangekoppeld. We verwachten dat jij je inzet om, met onze hulp, opnieuw financieel onafhankelijk te worden. Dit kan door een opleiding te volgen of door gepast werk te vinden.

Voorwaarden

Je voldoet aan al deze voorwaarden:

 • Je bent meerderjarig (uitzonderingen mogelijk).
 • Je bent Belg (uitzonderingen mogelijk).
 • Je beschikt over onvoldoende inkomsten.
 • Je bent bereid om te werken of je bent hiervan vrijgesteld om gezondheids- of billijkheidsredenen (bv. studeren).
 • Je hebt al je andere rechten uitgeput (bv. alimentatie, werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, pensioen, onderhoudsgelden...).
 • Je toont je engagement door een contract op maat te ondertekenen, waarin een aantal doelstellingen worden opgenomen.

Procedure

 1. Maak een afspraak bij de dienst financiële en sociale hulp om een leefloon aan te vragen. 
 2. Een maatschappelijk werker bekijkt samen met jou of je aan de voorwaarden voldoet.
 3. Er wordt een sociaal onderzoek gestart om na te gaan of je recht hebt. Hierbij wordt ook een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. 
 4. Een maatschappelijk werker maakt een verslag op voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Binnen de 30 dagen na je aanvraag zal het Comité een beslissing nemen. 
 5. Er wordt een contract (GPMI) opgemaakt.

Bedrag

De wet voorziet 3 categorieën, afhankelijk van je gezinssituatie.

Bedragen leefloon vanaf 1 maart 2020:

 • Samenwonenden: 639,27 euro/maand
 • Alleenstaanden: 958,91 euro/maand
 • Personen met gezinslast: 1.295,91 euro/maand

Nodig

Van elk gezinslid: 

 • Identiteitskaart
 • Recente bewijzen van alle inkomsten en bewijzen van de spaargelden 
 • Een overzicht van jouw rekeninguittreksels van de afgelopen 3 maanden
 • Arbeidsovereenkomst of bewijs van een sociale uitkering, bv. ziekte- of werkloosheidsuitkering
 • Bewijs dat je geen recht hebt op een sociale uitkering afgeleverd door het ziekenfonds, de vakbond of Hulpkas
 • Inschrijvingsbewijs VDAB 
 • Huurovereenkomst of aanslagbiljet onroerende voorheffing in geval van eigendom
 • Vonnis in geval van echtscheiding
 • Inschrijvingsattest school in geval van student

Openingsuren

Dienst financiële en sociale hulp
Sociaal huis
Staatsbaan 148
9870 Zulte
België
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 16:00
Op afspraak
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 16:00
Op afspraak
09:00 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
09:00 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 16:00
Op afspraak

Ook interessant voor jou