Lokaal hitteplan

Het lokaal hitteplan van Zulte bevat een reeks maatregelen en diensten om inwoners beter te beschermen op warme dagen.
 

Afkoelingsmogelijkheden

Inzetten op afkoelingsmogelijkheden:

  • Op www.warmedagen.be vind je tips om de eigen woning koel te houden.
  • Zulte kent verschillende schaduwrijke wandel- en rustlocaties.
  • Deze zomer zullen kerkgebouwen en de raadzaal van het gemeentehuis op bepaalde dagen worden opengesteld voor wie afkoeling zoekt.
  • In de toekomst worden nieuwe publieke groenzones en bosgebieden gecreëerd en zullen extra bomen worden aangeplant om schaduw te bieden.
     

Drinken van water

De gemeente wil het tijdig drinken van water stimuleren. Op termijn worden publiek toegankelijke drinkwaterfonteinen geplaatst in de centra van iedere deelgemeente.
 

#ZulteHelpt

Extra aandacht aan de zorg voor kwetsbare groepen:

  • Het #ZulteHelpt-platform wordt verder ontplooid.
  • De belrondes naar senioren, alleenstaanden en kwetsbare groepen worden voortgezet en opgedreven in hitteperiodes.
     
Voor meer informatie of bij vragen rond het hitteplan kan je terecht op zultehelpt@zulte.be of T 09 321 84 24 (Sociaal Huis) of T 09 243 14 18 (gemeentehuis).