Milieuraad

Werking

 • De milieuraad werkt aan de verbetering, het behoud en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in de gemeente, alsook dierenwelzijn, duurzaamheid en klimaatbeleid.
 • De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuur- beleid.
 • De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

 

Oproep nieuwe samenstelling milieuraad 2019

De milieuraad is samengesteld uit maximum 21 stemgerechtigde leden waarvan minstens 1/3de bestaat uit leden van natuur- en milieuverenigingen.

De groeperingen mogen stemgerechtigde leden voorstellen, maximaal:

 • milieu-, natuur- en dierenverenigingen: max. 7 leden;
 • landbouwers: max. 4 leden;
 • socio-culturele verenigingen: max. 3 leden;
 • werkgevers: max. 2 leden;
 • onderwijs: max. 2 leden;
 • werknemers: max. 1 lid;
 • jeugdverenigingen: max. 1 lid;
 • natuurrecreanten en gebruikers: max. 1 lid.

De leden wonen in de gemeente Zulte of zijn lid  van een vereniging die haar werking heeft op het grondgebied van Zulte. Voor werkgevers moet de exploitatiezetel zich bevinden in Zulte.

 

Samenstelling

De milieuraad Zulte is samengesteld uit:

 • een Algemene Vergadering
 • werkgroepen
Milieudienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 07
09 243 14 01
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak