Mondmaskerplicht wordt herzien

  • 8 september 2020

Vanaf morgen is het in Zulte niet meer verplicht steeds een mondmasker te dragen binnen de bebouwde kom. Iedereen moet een mondmasker bij zich hebben en aandoen als de situatie het vereist.

De gemeente herziet de mondmaskerplicht. Eind juli werd het in Zulte verplicht om een mondmasker te dragen binnen de bebouwde kom. Dit als preventieve maatregel in een periode van stijgende besmettingscijfers, zowel nationaal als lokaal. Een snelle, efficiënte en duidelijke maatregel die onmiddellijk ingang kon vinden. De gemeente stelt vast dat de maatregel goed werd opgevolgd. Het dragen van een mondmasker in de publieke ruimte is nu veel meer ingeburgerd.

Verschillende experts en virologen pleitten er recent voor om selectief te zijn in de plaatsen waar mondmaskerplicht wordt opgelegd. Dit om coronamoeheid te voorkomen en toe te laten om de maatregelen ook op langere termijn vol te houden. De gemeentelijke veiligheidscel en alle fracties in de gemeenteraad waren het eind augustus al eens om de maatregel te herzien na evaluatie van de schoolstart.

Na consultatie van de provinciegouverneur en het Agentschap Zorg en Gezondheid besliste het gemeentebestuur om de maatregel nu te herzien. Vanaf morgen woensdag 9 september is het niet meer verplicht om altijd een mondmasker te dragen binnen de bebouwde kom. Het is wel verplicht om steeds een mondmasker bij te hebben en aan te doen wanneer de situatie het vereist en onvoldoende afstand kan worden gehouden. Dit bijvoorbeeld bij het brengen en afhalen van kinderen, het aanschuiven in een wachtrij, bij het naderen van een drukke omgeving, bij het slaan van een praatje…

Het dragen van een mondmasker blijft volgens de nationale regels verplicht in winkels, horeca, openbare gebouwen, gemeentelijke zalen, op het recyclagepark, op evenementen, sportwedstrijden, op het openbaar vervoer, op kermissen en markten…

Het gemeentebestuur en de plaatselijke huisartsen blijven de lokale evolutie van het coronavirus nauw opvolgen. Ze roepen op om de basisregels goed te blijven naleven: dichte contacten beperken, afstand houden, handen wassen, mondmasker dragen en bij symptomen snel de huisarts contacteren.