Private rioleringsafkoppeling

Bij de (her-)aanleg van een riolering moet het regenwater van particuliere woningen langsheen het tracé van de werken, optimaal afgekoppeld worden van het afvalwater.

 • Bij een open en halfopen bebouwing moet alle regenwater gescheiden afgevoerd worden van het afvalwater.
 • Bij een gesloten bebouwing ook, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning dienen aangelegd te worden.

Procedure

1. Er wordt eerst een studie uitgevoerd

 • door een afkoppelingsdeskundige aangesteld door de gemeente.
 • door Farys.
 • door een door Farys aangestelde deskundige.

2. De werken worden uitgevoerd door de private eigenaar of een door hem aangestelde aannemer.

Bedrag

Er is een subsidie voorzien, indien je verplicht moet afkoppelen.

 • De subsidie bedraagt de werkelijke kostprijs van de afkoppeling, met een maximum van 1.000 euro per aansluiting.

 • De voorwaarden zijn:
  • enkel op privaat domein en voor particuliere woningen.
  • na voorlegging van facturen van levering en plaatsing door een erkend aannemer of na voorlegging bewijs (factuur en/of kasticket) van materialen, indien de bouwheer zelf de afkoppelingswerken uitvoert.
  • na voorlegging betalingsbewijs van de afkoppelingswerken.
  • na vaststelling van correcte uitvoering door een aangestelde van de gemeente of Farys (cfr. keuring privé-riolering VLARIO).
  • mits afkoppelingswerken uitgevoerd zijn voor oplevering openbare riolerings- en wegeniswerkzaamheden of (in het kader van plaatsing IBA uitvoering van de afkoppelingswerken) voor de indienststelling van private waterzuiveringsinstallatie.

Uitzonderingen

 • Indien je in de omgevingsvergunning de verplichting opgelegd kreeg om af te koppelen, dan kan je bij latere uitvoering van wegen- en rioleringswerken geen tussenkomst meer genieten.
Patrimonium en wonen
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 08
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten