Risicotoelage aan projecten of evenementen

Voorwaarden

 • De initiatiefnemers van een project/evenement zijn actief binnen Zulte en kunnen zijn:
  o Zultse erkende vereniging;
  o Zultse gemeentelijke adviesraad;
  o Zultse feitelijke vereniging, samengesteld uit minstens 5 personen waarvan minimum 3 woonachtig in Zulte, en die beschikt over een bankrekening en verzekering op naam van de feitelijke vereniging.
  o een samenwerkingsverband tussen twee of meerdere van bovenstaande initiatiefnemers
  en dit volgens de voorwaarden zoals opgesomd in het reglement betreffende de toekenning van risicotoelages aan projecten of evenementen in en na coronatijd.

Procedure

 • Dien de aanvraag 4 weken voorafgaand aan de start van het evenement in via evenementen@zulte.be.
 • De dienst vrije tijd toetst de aanvraag af aan het reglement, formuleert een advies en legt beiden voor aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist of het evenement al dan niet in aanmerking komt voor een toelage.

Bedrag

 • Het bedrag van de toelage wordt toegekend op basis van het verschil tussen inkomsten en uitgaven.
 • Het toegekende bedrag kan niet meer bedragen dan 4.000 euro per project/evenement.
Cultuurdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 04
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten