Seniorenadviesraad (SAR)

Werking

 • De Seniorenadviesraad heeft aandacht voor noden en problemen van senioren, wint informatie in en doet voorstellen aan het bestuur.

Realisatie

Oproep nieuwe samenstelling seniorenadviesraad 2019

De seniorenadviesraad heeft als stemgerechtigde leden:

 • maximum 2 personen per erkende seniorenvereniging;
 • maximum 2 personen per erkende oudstrijders-en vaderlandslievende verenigingen;
 • maximum 2 personen per erkende organisatie voor personen met een handicap en/of ziekte;
 • per rusthuis kunnen maximum 2 personen afgevaardigd worden waarbij de voorkeur wordt gegeven aan leden van de bewoners-of familieraad;
 • maximum 2 personen afgevaardigd van de serviceflats die bij voorkeur lid zijn van de bewonersraad;
 • maximum 3 senioren die niet aangesloten zijn bij één van voornoemde verenigingen en die ten individuele titel zetelen in de seniorenadviesraad.

 

 • Voor elk stemgerechtigd lid kan een plaatsvervanger aangeduid worden.
 • De stemgerechtigde leden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • minstens de leeftijd van 55 jaar bereikt hebben;
  • op het grondgebied van Zulte wonen.

 

Maximum 2 deskundigen die werken in de ouderenzorg op voorwaarde dat ze ofwel op het grondgebied Zulte werken ofwel in Zulte wonen, worden aangesteld als waarnemend lid.

Bij de kandidatuurstelling moet een motivatie toegevoegd worden.

 

Samenstelling

 • Sociaal geëngageerde senioren die behoren tot erkende seniorenverenigingen, geïnteresseerden en deskundigen (onafhankelijken) op vlak van seniorenbeleid.
Cultuurdienst
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 04
09 243 14 01
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak