Sloopwerken Lys Yarns gestart

 • 30 december 2021

Op de voormalige fabriekssite Lys Yarns zijn de sloopwerken gestart.

Sloop in verschillende fases

Verhelst Aannemingen NV is daarvoor de hoofdaannemer. De sloop gebeurt in verschillende fases.

 • In het gebouw is asbest aanwezig. Om de afbraak van alle asbesthoudende toepassingen veilig te laten verlopen voor de buurtbewoners, de school, het rust-en verzorgingstehuis en de werknemers, werd een gedetailleerd sloopopvolgingsplan opgemaakt dat werd goedgekeurd door Tracimat vzw.
  De werken gebeuren door een gespecialiseerd bedrijf én onder dagelijks toezicht van een asbestdeskundige van Abesco CVBA. Tijdens de sloopwerken zal Tracimat vzw ook tussentijds controles komen uitvoeren. 
  Gebouw per gebouw wordt aangepakt, startend vanaf de Staatsbaan naar de Leiemeander. De asbestverwijdering en interne ontmanteling duren tot eind maart.
 • Vanaf eind februari tot half mei zal de bovengrondse sloop plaatsvinden.
 • Vanaf half maart worden funderingen en vloerplaten uitgebroken.
 • In juni en juli worden een aantal extra onderzoeken uitgevoerd omtrent de bodemverontreiniging om vanaf augustus tot eind oktober de effectieve sanering uit te voeren.
  In bodem en grondwater zijn minerale olie en vluchtige organische stoffen aanwezig. De bodem- en grondwatersanering wordt uitgevoerd door Ghent Dredging NV.

Kostenplaatje

Abesim BV is het studiebureau dat instaat voor de begeleiding van de volledige sloop- en saneringswerken.
Buro V.E.M. ziet toe op de veiligheid op de werf en architect is Gevaert & Vanheuverswyn BV volgt de sloop op.
Het kostenplaatje voor de sloop en de sanering bedraagt 900.683,78 euro, inclusief BTW waarvan 541.044,68 euro zal gesubsidieerd worden door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, in het kader van de sloop en sanering van leegstaande panden.

Vragen

Voor vragen tijdens de sloopwerken kan u contact opnemen met