Vacature maatschappelijk werker

  • 10 september 2021

Het Sociaal Huis van Zulte gaat op zoek naar een Maatschappelijk werker (niveau B) in een voltijdse betrekking van onbepaalde duur.

Jouw functie?

  • Maatschappelijke dienstverlening binnen de dienst FSH: intakes, leefloon, schudbemiddeling, opvolging LOI, armoede- en preventiebeleid, sociale en culturele participatie,...

Ons aanbod?

  • Boeiende functie in een dynamische organisatie
  • Voltijdse prestaties in contractueel verband op B-niveau
  • Maaltijdcheques, fietsvergoeding en kans op hospitalisatieverzekering
  • Interessante vakantieregeling
  • Tweede pensioenpijler

Aanwervingsvoorwaarden

  • Slagen voor het aanwervingsexamen
  • In het bezit zijn van een rijbewijs B
  • Bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappeloijk assistent of een daarmee gelijkgesteld diploma 

Interesse?

Stuur jouw sollicitatiebrief met cv, kopie van je diploma, kopie van je rijbewijs B en een recent uittreksel uit het strafregister uiterlijk op 10 oktober 2021 (poststempel geldt als bewijs) aangetekend naar mevrouw Fanny De Langhe, Staatsbaan 148, 9870 Zulte of geef deze tegen ontvangstbewijs af in het Sociaal Huis ten laatste op 10 oktober 2021.

Meer informatie kan je opvragen bij de deskundige Personeel:
T 09 397 12 07 
M jessieschuddinck@ocmwzulte.be