Verkeersplateau aan kruispunt kapel Oude Weg

  • 12 januari 2021

Het kruispunt aan de Oude Weg-Looierijstraat krijgt een verkeersplateau in plaats van de huidige ‘tepel’ (een mini-rotonde in kasseitjes). Het plan werd voorgelegd aan de dichte omwonenden en globaal goed bevonden. Opmerkelijk is dat het gemeentebestuur de bewonersconsultatie voor het eerst digitaal organiseerde.

Het gemeentebestuur is al langer van plan om de verkeerssituatie in de Oude Weg, ter hoogte van de kapel en de wijkschool, aan te passen. Nu ligt hier een kleine snelheidsremmer (‘tepel'), die echter beperkt effect heeft. In het verkeersleefbaarheidsplan was reeds voorzien om hier een plateauplein aan te leggen, en zo de omgeving veiliger te maken. Het gemeentebestuur nam dit op in de begroting voor 2021. Het plan werd gisteren voorgelegd aan de dichte omwonenden en globaal goed bevonden. Er waren nog enkele opmerkingen over de waterafvoer en stabiliteit. Deze worden nu verder verwerkt en er wordt op gemikt het bestek nog dit voorjaar goed te keuren om vervolgens de werken aan te besteden.

Opmerkelijk is dat het gemeentebestuur deze bewonersconsultatie voor het eerst digitaal organiseerde via een Zoom-meeting. Dit verliep vlot, want soms is de drempel zelfs lager om vanuit de luie zetel deel te nemen dan zich te verplaatsen naar een fysieke infoavond. De gemeente zal de komende maanden ook voor andere projecten nog verder werken op deze manier. Toch hopen ze om binnenkort opnieuw fysieke bewonersvergaderingen te kunnen organiseren. Iedereen snakt naar echte ontmoetingen.