Verkrijging van de Belgische nationaliteit

Procedure

 • de aanvrager biedt zich persoonlijk aan
 • na volledigheid van het dossier wordt het doorgestuurd naar de Procureur des Konings
 • binnen de 4 maanden verleent de Procureur zijn advies:
  • Indien een positief advies:
   • de verklaring wordt ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand
   • de Belgische nationaliteit wordt geregistreerd in het persoonlijk dossier van het bevolkingsregister
   • je wordt op de hoogte gesteld en per brief uitgenodigd om je identiteitskaart te vernieuwen
  • Indien een negatief advies:
   • je kan aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand vragen om je dossier over te maken aan de rechtbank van eerste aanleg
    • binnen de 15 dagen na ontvangst van het negatief advies
    • via aangetekende brief

Bedrag

Uitzonderingen

De Belgische nationaliteit kan ook toegekend worden zónder het afleggen van een verklaring, we spreken over een toekenning van rechtswege. Dit is op grond van:

 • de Belgische nationaliteit van de vader of van de moeder
 • adoptie
 • staatloosheid
 • geboorte in België (derde generatie)
Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 19
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten