Wijzigen van familienaam

 • Een persoon kan van familienaam veranderen wanneer voldaan is aan bepaalde strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet.
 • De verandering van de naam is geen recht maar een gunst die bij Koninklijk Besluit wordt toegestaan.

Doelgroep

 • meerderjarig persoon zelf
 • minderjarig kind: verzoek door beide ouders,
  • tenzij één van de ouders bij vonnis het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.

Procedure

 • Je richt je aanvraag tot de Federale Overheidsdienst Justitie.
 • Als de naamswijziging aanvaard wordt, zal dit bekend gemaakt worden via een Koninklijk besluit het Belgisch Staatsblad.
 • De FOD Justitie stuurt het KB binnen de 15 dagen naar de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Binnen de 15 dagen wordt de naamsverandering overgeschreven in het bevolkingsregister.

 • Na de overschrijving in de registers wordt de randmelding van naamswijziging naast de geboorteakte gezet en krijg je het bewijs hiervan opgestuurd.

 • Met het attest dat je ontvangt kan je dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Bedrag

 • Registratierecht: 140 euro
 • De naamswijziging overschrijven in de registers: gratis

Nodig

 • Koninklijk besluit, voorzien van de stempel van het registratiekantoor
 • Identiteitsbewijs
Burgerzaken
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 19
09 243 14 01
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
15:30 - 17:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten