Zomervakantie

De zomer van 2020 wordt, net als de voorbije maanden, anders dan we gewoon zijn. Maar toch kunnen wij een gevarieerd zomeraanbod organiseren voor de kinderen en jongeren. Je vindt het volledige aanbod terug in de zomerbrochure.

Vanuit de federale overheid werden er duidelijke richtlijnen uitgevaardigd. Deze richtlijnen hebben als doel ervoor te zorgen dat alle kinderen op een veilige en gezonde manier aan de zomeractiviteiten kunnen deelnemen.

Deze richtlijnen leggen wel enkele beperkingen op, waardoor we het aanbod noodgedwongen anders moeten organiseren. De belangrijkste wijziging is dat we de verschillende activiteiten moeten organiseren per week, en dit telkens binnen vaste groepen (bubbels) van maximaal 50 personen (deelnemers én begeleiders). Dit houdt in dat er voor alle activiteiten op voorhand en voor een volledige week moet ingeschreven worden.

Kies bewust voor welk type activiteit je je kind inschrijft. Je kan per week geen meerdere activiteiten combineren. Wie zich bijvoorbeeld inschrijft voor de buitenschoolse opvang, kan in diezelfde week niet meer deelnemen aan een creakamp, sportkamp of speelpleinwerking (of omgekeerd). Wie een dag niet komt naar de activiteit waarvoor die week werd ingeschreven, kan op die dag dus enkel binnen de eigen familiebubbel opgevangen worden.

Inschrijven kan vanaf maandagavond 15 juni om 19.00 uur. Lees de inschrijvingsmodaliteiten (achteraan de zomerbrochure) vooraf al eens grondig door zodat u die avond niet voor verrassingen komt te staan.

Buitenschoolse kinderopvang