'Zulte Herleeft' zet in op cohesie

  • 9 juni 2021

In het kader van ‘Zulte Herleeft’ wil de gemeente het contact tussen buren extra stimuleren met twee initiatieven. Enerzijds werd er een extra toelage goedgekeurd voor buurtinitiatieven en anderzijds werd er een ludieke en laagdrempelige actie bedacht, ‘Zet jouw stoel buiten en klink met de buren’.

Tijdens de coronapandemie werkten veel mensen van thuis uit en hadden ze slechts een beperkt aantal sociale contacten. Verbondenheid en contact met de buren werd daardoor weer belangrijker en meer geapprecieerd. 

Toelage voor buurtinitiatieven

Op de gemeenteraad van 1 juni 2021 werd het reglement goedgekeurd voor het toekennen van een toelage voor buurtinitiatieven. Met die toelage willen we investeren in sociale contacten en verbondenheid. We willen buurtinitiatieven stimuleren zoals een straatontbijt, een buurtfeestje of een quiz.

De coronaperiode heeft het belang van sterke, levendige en verbonden buurten alleen maar versterkt. Daarom dit extra duwtje in de rug voor initiatieven die daartoe bijdragen.

De toelage kan gebruikt worden voor initiatieven die de sociale contacten en het welzijn in de buurt bevorderen, in en na de coronatijd. De toelage bedraagt maximum 500 euro en kan twee keer per jaar aangevraagd worden bij de Dienst vrije tijd vanaf 1 juli en dat voor een periode van twee jaar. 

De initiatieven moeten uiteraard de geldende coronaregels naleven. 

Zet jouw stoel buiten en klink met de buren

Tijdens de gemeenteraad van 1 juni 2021 lanceerde raadslid Sally Cosijns een ludieke actie om buren samen te brengen. Ze roept de inwoners op om een stoel buiten te zetten en te klinken met de buren

Mensen zijn sociale wezens en de verbondenheid tussen buren is het afgelopen jaar weer belangrijker geworden. Onder het motto ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ roepen we op om Zulte warm te maken en het glas te heffen met jouw buren.

Maak kans op een leuke prijs

Geklonken met jouw buren? Maak een foto van het burenmoment, mail hem voor 30 juni 2021 naar communicatie@zulte.be en maak kans op een leuke prijs.