Zulte, Oude Weg 208 - tuinhuis

Gegevens aanvraag

Projectnummer omgevingsloket: 2020163510

Projectnummer gemeente: OP/2020/00221

Aanvrager/exploitant: Sonja Callens

Vergunningverlenende overheid: Deputatie Oost-Vlaanderen

Onderwerp: regulariseren tuinhuis (afwijking dakvorm- en hoogte, oppervlakte en inplanting)

Affiche bekendmaking beslissing

 

Aard beslissing

Datum van het besluit: 30 september 2021

Beslissing: vergunning

 

Locatie(s)

Zulte, Oude Weg 209, afdeling 1 sectie B nr. 32/k - lot 19

 

Waar kan je alle stukken inkijken?

Je kan bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket

Wens je het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan kom je langs aan het loket, na het maken van een afspraak.

 

Beroepsmogelijkheden

Je kan beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen of Raad voor Vergunningenbetwisting raadpleeg je deze website.

Je kan digitaal beroep indienen via het Omgevingsloket.

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak