Zulte, Visserijstraat 12

Gegevens aanvraag

Projectnummer omgevingsloket: 2021118941

Projectnummer gemeente: OP/2021/00156

Aanvrager/exploitant: Jan Debaere

Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Onderwerp: aanleggen ecologische vijver en terras aan voorzijde

Affiche bekendmaking beslissing

 

Aard beslissing

Datum van het besluit: 7 oktober 2021

Beslissing: vergunning

 

Locatie(s)

Zulte, Visserijstraat 12, afdeling 1 sectie A nr. 437/a

 

Waar kan je alle stukken inkijken?

Je kan bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket

Wens je het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan kom je langs aan het loket, na het maken van een afspraak.

 

Beroepsmogelijkheden

Je kan beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Voor meer informatie om beroep in te dienen bij de deputatie van Oost-Vlaanderen of Raad voor Vergunningenbetwisting raadpleeg je deze website.

Je kan digitaal beroep indienen via het Omgevingsloket.

Ruimtelijke ordening
Gemeentehuis
Centrumstraat 8
9870 Zulte
België
09 243 14 09
09 243 14 01
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Op afspraak
13:30 - 19:00
Op afspraak
08:30 - 12:00
Op afspraak